domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Povinně zveřejňované informace

 

 

  Dodatek Ke Školnímu Řádu 2
  Školní Řád 2021 2022
  Výpočet Ke Stanovení Úplaty 2021 2022
  Výroční Zpráva K Zákonu 106 1999 Sb. Za 2021
  Výroční Zpráva K Zákonu 106 1999 Sb. Za 2020
  Sazebník Úhrad
  Povinně Zveřejňované Informace
  Směrnice O Svobodném Přístupu K Informacím
  GDPR Zásady Ochrany Os. Údajů
  Smernice Pro Zadávání VZ 2020
  Vnitřní Řád Výdejny
  Stanovení Výše Úplaty 2021 2022
  Rozpočet A Střednědobý Výhled 2022 MŠ Bílého