domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Představení školy

Mateřská škola Brno, Bílého 24,
příspěvková organizace

Adresa: Mateřská škola Bílého 24, Brno 602 00
   
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Dobšáková
E-mail: msbileho@seznam.cz
Telefon: 543 242 916
   
Provozní doba MŠ: 6.45 - 16.30 hod.

 

Naše mateřská škola (trojtřídní) je umístěna v jedné z nejčistších částí města Brna – v Masarykově čtvrti, v prostředí zeleně – parků, hřišť a lesa, což se výrazně odráží v celém výchovném procesu. Je to dvouposchoďová budova (rekonstruovaná rodinná vila) v tiché ulici s přilehlou zahradou standardně vybavenou pískovištěm, prolézačkami, moderními herními prvky a vyvýšeným záhonem. V každém podlaží jsou prostory pro jednu věkově smíšenou třídu (tj. děti od 3 do 6, v případě odkladu povinné školní docházky do 7 let) – třída, šatna, hygienické zařízení a přípravna (výdejna) stravy. Kapacita MŠ je 70 dětí. Stravu dovážíme ze Školní jídelny Pellicova.

Spolupracujeme se ZŠ nám. Míru a CMcZŠ Lerchova, Střední odbornou pedagogickou školou, Centrem volného času Helceletova, knihovnou J. Mahena a dalšími subjekty.

Kolektiv zaměstnanců tvoří ředitelka školy, 5 učitelek a 3 provozní pracovnice. Všechny mají dostatečnou praxi a opravdový zájem o práci s dětmi. MŠ se zaměřuje na ucelený harmonický vývoj osobnosti každého dítěte - estetickou výchovu, seznamování s přírodou, rozvoj poznání i logického myšlení. Důraz klademe na přirozený pohyb a nejrozmanitější pohybové aktivity.