domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Denní program

Obvyklý denní program:

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

Provoz MŠ:  6.45 - 16.30 hod.

  6.45  -   7.30    scházení ve 2. třídě

  7.30  -   9.45    hry, výtvarné a pracovní činnosti, ind. práce s dětmi, cvičení a pohybové aktivity, řízené                                 činnosti, hudební chvilky, komunitní a diskuzní kruh

  8.00  -   9.00    postupná svačina dle potřeb dětí (děti si chystají samostatně)

  9.45  - 10.00    rozšiřující vzdělávací program pro předškoláky, příprava na pobyt venku

10.00  - 12.00    pobyt venku za každého počasí (s výjimkou prudkého deště, větru, mrazu)

12.00  - 12.30    oběd

12.30  - 14.15    četba, odpočinek, ind. práce u stolečku

14.15  - 14.45    vstávání, svačina

14.45  - 16.30    odpolední činnosti - dle počasí ve třídě nebo na školní zahradě

15.45  - 16.30    rozcházení dětí z 1. třídy