domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Spolek rodičů

Při naší mateřské škole pracuje spolek rodičů , který:

 

Spolek rodičů při mateřské škole Bílého  byl založen ustavující schůzí 11.9. 2018 a do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 25434 zapsán dne 18.10.2018.

 

Předsedkyně : Simona Přibylová

email: spolekmsbileho@seznam.cz

IČ: 075 618 14

Číslo účtu: 2701530951/2010

 

Pro školní rok 2023/2024 si rodiče odsouhlasili výši příspěvku 

2 500,- Kč / školní rok pro děti navštěvující MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ (předškoláci) 

2 200 ,- Kč / školní rok pro ostatní děti

                                                                                          

Z příspěvku jsou hrazeny: kulturní akce, exkurze, výlety, výtvarný materiál, dárky pro děti, hračky...

 

Stanovy Spolku rodičů při MŠ Bílého

Zápis ze schůzky Spolku rodičů při MŠ Bílého 2023