domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Zájmová činnost

 

Ekologie je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací práce pedagoga, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují (např. sběr papíru, PET lahví, péče o okolní živou i neživou přírodu, ŠvP,..)

Jsme zapojeni do projektu "Tonda Obal" - třídění odpadu

Na zahradě máme vyvýšený záhon, kde pěstujeme zeleninu a květiny, odpad ze zahrady kompostujeme.

 

Škola plavání a Sportík

v 1. pololetí Sportík pro předškolní děti 

v 2. pololetí se uskuteční plavání pro předškolní děti a Sportík pro mladší děti

 

Cvičení se Sokolíkem Pepíkem

Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

 

Keramický kroužek  - zajišťujeme v odpoledních hodinách ve spolupráci s SCVČ Helceletova, kde mohou děti plně využít k rozvoji své zručnosti a tvořivosti veškeré vybavení.

 

Spolupracujeme s organizací LEMUR, umožňujeme dětem účastnit se lyžařského výcviku, bruslení a in-line bruslení v dopoledních hodinách.