domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Stravování

Stravu dovážíme ze ŠJ Pellicova 4

Stravné od 1.1. 2024

                       Strávníci 3 - 6 let                    Strávníci 7-10 let (děti s odkladem šk. docházky)

přesnídávka          11,- Kč                                     11,- Kč

oběd                    28,- Kč                                     32,- Kč

svačina                11,- Kč                                     11,- Kč

celodenní             50,- Kč                                     54,- Kč

 

Úhradu provádějte převodem na :

číslo účtu: 19 - 5169850257 /0100

částka na 1 měsíc děti do 6 let             1 000,- Kč  (minimum)

                           děti s odkladem ŠD  1 100,- Kč  (minimum)

Přihlašování a odhlašování stravy provádějte vždy den předem do 9.30 hod. na stránkách  

https://strav.nasejidelna.cz/0344

Přístupové údaje do aplikace  obdrží zákonní zástupci ve svých třídách.

 

Obědy pro nahlášené, ale nepřítomné děti, si mohou rodiče vyzvednout do jídlonosiče (používání skleněných nádob je zakázané) od 11.10 do 11.30 hod. v MŠ, ale pouze v první den nepřítomnosti dětí, protože nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin, má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení - § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů; pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů).

 

Kontakty na ŠJ Pellicova

Vedoucí ŠJ : Renata Raffa

Tel.:    +420 543 249 559
Mobil: +420 739 001 497
E–mail: sjpellicova@seznam.cz

 

Jídelníče