domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Stravování

Stravu dovážíme ze ŠJ Pellicova 4

Stravné od 1.9. 2022

                       Strávníci 3 - 6 let                    Strávníci 7-10 let (děti s odkladem šk. docházky)

přesnídávka          10,-Kč                                      11,-Kč

oběd                    26,-Kč                                      29,-Kč

svačina                10,- Kč                                      10,-Kč

celodenní             46,-Kč                                       50,-Kč

 

  1. stravné dětí v MŠ je nutné uhradit do každého 25. dne předchozího měsíce, strava bude vydávána pouze těm dětem, jejichž rodiče prokazatelně uhradili předepsanou finanční částku za stravné na následující měsíc
  2. přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují v docházce se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku. Lze zažádat o vrácení i pro děti, které pokračují v docházce.

Úhradu provádějte převodem, nejlépe trvalým příkazem na :

Číslo účtu: 10634621/0100

částka na 1 měsíc děti do 6 let             1 000,- Kč

                           děti s odkladem ŠD  1 100,- Kč

Variabilní symbol Vám sdělí v MŠ a bude platný po celou dobu docházky.

Přihlašování a odhlašování stravy provádějte vždy den předem do 10.00 hod

 

Obědy pro nahlášené, ale nepřítomné děti, si mohou rodiče vyzvednout do jídlonosiče (používání skleněných nádob je zakázané) od 11.10 do 11.30 hod. v MŠ, ale pouze v první den nepřítomnosti dětí, protože nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin, má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení - § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů; pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy, tj. včetně osobních a věcných nákladů).

 

Kontakty na ŠJ Pellicova

Ředitelka ŠJ : Marie Šándorová

Tel.:    +420 543 249 559
Mobil: +420 736 487 264
E–mail: msandorova@volny.cz

 

Jídelníček