domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí : 

Tento formulář je ke stažení na webu (viz. níže) nebo na nástěnce školy.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost byla zavedena od školního roku 2017/2018. 

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

Omluvenka