domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 500,-Kč

Od úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku před zahájením docházky do ZŠ.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální podporu, nebo osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže současně s podáním Žádosti o osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy.

Dle zákona č. 561/2004 Sb. a pozdějších novelizací jsou rodiče povinni hradit Úplatu za předškolní vzdělávání vždy nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce – případné osvobození nebo snížení pouze z důvodu sociální nouze – nutno vyplnit Žádost a odevzdat pí. ředitelce.

 

 

 

Výpočet ke stanovení úplaty 2022/2023

Vnitřní předpis ke stanovení úplaty 2022/2023