domů o škole pro rodiče dokumenty fotogalerie

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 je stanovena zřizovatelem

ve výši 650,-Kč

Od úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku před zahájením docházky do ZŠ.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální podporu, nebo osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže současně s podáním Žádosti o osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy.

Nově se rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025 tzn od 1.9.2024.

Rodič prokáže tuto skutečnost " Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě"

Dle zákona č. 561/2004 Sb. a pozdějších novelizací jsou rodiče povinni hradit Úplatu za předškolní vzdělávání vždy nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce – případné osvobození nebo snížení pouze z důvodu sociální nouze – nutno vyplnit Žádost a odevzdat pí. ředitelce.

 

 

 

 

Vnitřní předpis - úplata 2024/2025